Září 12

Co je komorní larp

Hra pro menší počet účastníků (mezi 4 – 20), u níž jsou již v návrhu cíleně potlačeny otevřené fyzické konflikty. Děj se zabývá především motivy jednotlivých postav a jejich vzájemnými vztahy na úkor přímé akce. Obvykle využívá jen omezených prostor a trvá zpravidla několik hodin. Podkategorií může být například Konverzační larp.

Název vytvořil Tomáš Kopeček v roce 2005 a termín rychle přejala brněnská scéna. Později, především díky několikaleté masivní propagaci tohoto typu larpů organizací Court of Moravia, jej přijímá za svůj zbytek české scény. Po Knutepunktu 2008 se i v zahraničí začal objevovat anglický překlad chamber game či chamber larp.

zdroj: Larpedie